Current Tour Standings

2017  WI  Chess  Tour  Standings - After Knutson
               
Prize Prize       Rating Average Total
Group Fund Amount Rank Name Class Rating Points
Top 10 20% $105.40 1 Rudolph, Joziah Expert 2050 725.35
Overall 16% $84.32 2 Hoffman, Guy  A 1904 510.05
      3 Pillai, Aditya B 1651 438.76
      4 Ritz, John A 1892 421.54
      5 Coons, James  A 1858 369.47
      6 Ellis, James A 1837 361.53
      7 Grochowski, Robin B 1777 358.02
      8 Rajendra, Anupama Expert 2105 325.80
      9 Elger, William A 1914 323.29
      10 Horton, Deon B 1776 303.17
      1 Hoffman, Guy  A 1904 510.05
Class A 15% $79.05 2 Ritz, John A 1892 421.54
      3 Singh, Hersh A 1915 407.61
      4 Coons, James  A 1858 369.47
      5 Ellis, James A 1837 361.53
      6 Elger, William A 1914 323.29
      7 King, Nicholas A 1999 283.16
      8 Boya, Jayadeep A 1803 244.60
      9 Nietman, Mike A 1802 189.28
      10 Pokorski, Jeffrey A 1816 183.38
Class B 14% $73.78 1 Pillai, Aditya B 1651 438.76
      2 Grochowski, Robin B 1777 358.02
      3 Horton, Deon B 1776 303.17
      4 Hegelmeyer, John A B 1617 276.58
      5 Hogg, Alexander B 1641 249.13
      6 Menon, Gauri B 1707 239.97
      7 Iyer, Pranav B 1636 224.28
      8 Heinrich, Joel B 1767 209.72
      9 Baumgartner, Chris B 1738 132.92
      10 Zimmermann, Jon B 1650 131.20
Class C 13% $68.51 1 Bhatia, Simran C 1536 252.54
      2 Weber, Madeline C 1571 231.63
      3 Mertz, David C C 1534 231.08
      4 Rasmussen, Ken C 1492 185.10
      5 Gill, Govenor C 1575 180.26
      6 Breuer, Ryan M C 1486 178.18
      7 Jentsch, Alexander C 1512 166.48
      8 Richlen, Daryl C 1545 163.04
      9 Chen, Megan C 1533 147.35
      10 Kosterman, Dennis C 1421 146.19
Class D 12% $63.24 1 Hoffman, Sandra  D 1363 190.45
      2 Bucher, Paul D 1384 184.00
      3 Bansal, Dhruv D 1346 166.90
      4 Kaur, Aradh D 1390 165.85
      5 Chen, Glenn D 1391 154.49
      6 Yang, Alex D 1288 136.68
      7 Hogg, Neil D 1359 122.02
      8 Trayanov, Ivan D 1392 117.15
      9 Raghavan, Ashvin D 1285 103.34
      10 Lubinski, Paul D 1370 98.44
U-1200 10% $52.70 1 Brazauskas, Kipras   1129 110.55
      2 Gupta, Radhika   1106 108.96
      3 Kendale, Omkar   1091 78.10
      3 Lee, Richard   963 78.10
      5 Bernard, Jason   974 70.20
      6 Wang, Julian   1065 65.74
      7 Yethiraj, Arun   1093 58.57
      7 Gollop, Nathan   1087 58.57
      9 Kwon, Gabriel   1085 57.37
      10 Hicks, Jack   1071 54.34
               
      Date Event Maximum Points Players Median Rating
      3/11 Waukesha Memorial Open 156.20 101 1,546.5
        Waukesha Memorial RBO 25.66 33 847.0
      4/22 Hales Corners Open 130.83 74 1,768.0
        Hales Corners Reserve 56.34 36 1,269.0
      5/20 Arpad Elo Open 62.81 36 1,794.5
        Arpad Elo Reserve 30.15 16 1,435.5
      6/25 WI G/60 Champ Open 117.12 63 1,859.0
        WI G/60 Champ - Reserve 56.34 20 1,339.0
        WI G/60 Champ - Novice 14.95 16 791.0
      7/8 Green Bay Open 111.34 76 1,465.0
      8/19 BC Open 89.53 51 1,755.5
        BC Reserve 41.89 15 1,369.0
        BC RBO 9.50 17 621.0
      9/2 State Champ / Open 135.65         72 1,884.0
        State Champ / Reserve 61.17        25 1,416.0
        State Champ / Novice 14.45        23 669.0
      9/23 Knutson Memorial 91.37        54 1,692.0
      11/24 North Central Open      
      12/9 Wisconsin Memorial      
        Total Players to date   527  
      Notes:        
        The number of players listed in the Open Section  
        is the sum of Open + Reserve + RBO + Scholastic.
        Maximum points available per tournament =  
           median rating * total # players / 1,000 * % weight
        (Open = 100%; Res & RBO = 60%; Schol = 30%)